(Tiếng Việt) Massage có những đặc điểm mà không gì có được